Assalamualaikum

Kemahiran menerbitkan sebarang maklumat dalam bentuk media cetak merupakan pengalaman yang amat menyeronokkan. Malah kerja-kerja penerbitan akan menjadikan anda seorang yang kritis, teliti dan berfungsi sebagai pendakwah yang kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah yang dirancang menggunakan kepelbagaian saluran yang sesuai. Oleh itu, kursus Media Cetak Dakwah ini merupakan kursus yang bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar dengan asas-asas penerbitan media cetak seperti majalah, buku, risalah, buletin, pamplet, poskad, poster dan sebagainya supaya pelajar dapat memanfaatkan kemahiran ini untuk keberkesanan dakwah itu sendiri.
Selamat belajar!!

Thursday, February 11, 2010

KULIAH 1: PENGENALAN PENERBITAN MEDIA CETAK

Pengenalan media cetak
¢Lembaran-lembaran kertas yang bercetak.
¢Digabungkan menjadi satu bentuk jilidan.
¢Kertas-kertas bercetak dan berjilid mempunyai kulit yang menggunakan kertas yang lebih tebal berbeza dengan teks
¢Kertas bercetak yang mempunyai halaman tertentu
¢Cetakan buku, majalah, buletin, akhbar, pamplet, poster, sticker, banner, bunting, poskad, kad dan lain-lain

Fungsi media cetak
¢Alat pendidikan
¢Pengembangan budaya dan ketamadunan
¢Menyediakan indeks yang sahih
¢Ketekalan lebih lama- maklumat kompleks, tumpuan, ketelitian fikiran dan berterusan
¢Pembangunan sosial – menyatakan pendapat dan idea serta perasaan
¢Agen pembangunan negara – berlatar belakang tempatan dan menggambarkan persekitaran negara utk pastikan rakyat mendapat maklumat dan pengetahuan terkini
¢Berdakwah

BUKU
¢Buku dibahagikan dengan pelbagai cara mengikut kegunaan, bentuk dan jenisnya.
¢Bentuk buku - buku berkulit keras dan buku berkulit lembut.
¢Buku berkulit keras lebih mahal daripada buku berkulit lembut.
¢Dari segi khalayak- buku kanak-kanak, buku remaja, buku dewasa
¢Dari segi bidang – teknikal, sains, ekonomi, kesusasteraan, keagamaan, buku panduan, travel, mengisi masa lapang, manual, fiksyen dan bukan fiksyen
¢Halaman – 49 halaman dan ke atas

Penerbitan buku
¢Buku berbentuk panduan – peperiksaan, buku teks
¢Penyelidikan dalam subjek tertentu
¢Teori-teori asas
¢Monograf
¢Buku tahunan atau laporan

Jenis penerbitan buku
¢Tradebooks – buku dijual terus di kedai-kedai buku, kedai runcit dan perpustakaan untuk bacaan umum - buku fiksyen, biografi, buku kanak-kanak, komik, buku klasik, buku masakan dan hobi
¢ Buku agama- buku panduan ibadat, perkahwinan, falsafah, gerakan Islam, tafsir dll
¢Buku profesional – berhubung dengan kerjaya – buku-buk teknikal dan saintifik, fizik, biologi dan sains sosial, buku perubatan, perniagaan- pengkhususan bidang
¢Penerbitan ilmiah- penerbitan tidak mementingkan keuntungan untuk tujuan pengajian tinggi dan bahan kesarjanaan
¢Penerbitan buku-buku sekolah- buku teks, latihan, rujukan, buku panduan peperiksaan

MAJALAH
¢Terbitan berkala yang mengandungi makalah, fiksyen, gambar foto dll
¢Berfungsi untuk memberi maklumat terkini dan untuk menghibur

Ciri-ciri;
- bersifat bulanan/ dwi bulanan/ berkala
- ruangan bergambar dan teks
- kreatif dan separa ilmiah
- isu tidak tahan lama

Bentuk – saiz A4, A5, kulit depan belakang – full colour dan glossy, 16 – 50 halaman dan menggunakan kertas berkualiti tinggi

Jenis-jenis majalah
¢Majalah Umum – mengandungi pendapat dan pegangan penerbit
¢Majalah Organisasi – untuk ahli sahaja- majalah sekolah/ persatuan
¢Majalah komersial – jabatan/ syarikat untuk perkenal syarikat atau barangan
¢Majalah cerita pelik
¢Buletin – mempunyai laporan berita, aktiviti, pengumuman dan makluman organisasi/ syarikat, edisi terhad

BAHAN CETAKAN LAIN
¢Periklanan
¢Maklumat
¢Motivasi
¢Jemputan
¢Kenangan/ cenderamata
¢Pakaian
¢Hiasan
¢Hobi
# poster, banner, bunting, pamplet, kad, khat, poskad, t-shirt, penanda buku, sticker, name kad, kalendar, diary dll

Aliran kerja penerbitan (Rujuk buku yang dicadangkan)

Tahap penerbitan
¢Sumber idea – pengguna, jurujual, pengedar, penerbit saingan dan penyelidikan
¢Penapisan – menilai potensi pasaran, menentukan kesesuaian judul, kesan judul baru terhadap judul lain
¢Analisis perniagaan – meramalkan jualan dan analisis keuntungan
¢Membentuk dan menguji keluaran – menguji judul, memohon hak cipta dan merekabentuk kulit buku
¢Ujian pasaran – menguji kaedah promosi, memilih saliran pengedaran, menentukan harga dan menentukan rancangan promosi
¢Pengenalan – mesyuarat jualan, menyelaras pengedaran dan melancarkan promosi
¢Penilaian – menganalisis data jualan, menyusun semula campuran promosi, menyusun semula jurujual dan menggugurkan judul lemah

Peranan penerbit
¢Perancangan dan pembuatan keputusan
¢Perancangan dan perolehan manuskrip
¢Penilaian manuskrip
¢Penyuntingan dan penyusunan manuskrip
¢Perekaan bentuk manuskrip
¢Penyediaan manuskrip untuk pencetak
¢Pembacaan pruf
¢Penentuan bilangan naskhah dan harga buku
¢Periklanan dan pemasaran
¢Pemilihan kertas teks
¢Perancangan perekaan kulit
¢Pengurusan pengeluaran
¢Penerbitan dan pengedaran

Peranan pengarang
¢Menghantar proposal
¢Bekerjasama dengan editor perolehan
¢Menyediakan manuskrip mengikut jadual yang ditetapkan
¢Membuat pembaikan mengikut cadangan editor
¢Memastikan manuskrip lengkap
¢Membaca pruf
¢Membantu memasarkan buku
¢Lain-lain

Tugas editor
¢Mencari pengarang dan membimbingnya
¢Membaca dan mebaiki proposal pengarang
¢Menyediakan kelengkapan yang diperlukan pengarang sewaktu menulis
¢Mengawasi perkembangan kerja pengarang
¢Menghubungkan pengarang dengan editor naskhah
¢Menguruskan perjanjian di antara pengarang dengan penerbit
¢Merancang aktiviti promosi
¢Membantu memasarkan buku
¢Lain-lain

Fungsi editorial
¢Editor – kakitangan penerbit yang ditugaskan menangani sesebuah manuskrip supaya diterbitkan
¢Perhubungan antara penerbit dengan pengarang, penerbit dengan pencetak, penerbit dengan penilai
¢Menjaga kualiti penerbitan, membina kepengarangan, konsep buku, menyelia aspek mekanikal, proses pengeluaran, membuat anggaran kos, membantu bahagian pemasaran, merangka belanjawan dan penjadualan projek penerbitan

Jenis-jenis editor
¢Editor – jawatan asas sesiapa yang bekerja di syarikat penerbitan di bahagian editorial
¢Tugasnya luas iaitu dari membina pengarang hingga ke mesin cetak
¢Editor mengikut bidang – editor bahasa, editor sains sosial, editor agama, editor teknologi maklumat dll.
¢Editor pengurusan – ada syarikat besar dan komersial – mengawasi proses penerbitan yang dijalankan oleh editor di samping berurusan dengan penulis, membina pengarang dan penyuntingan naskhah.
¢Editor perolehan – membina pengarang dan mencari manuskrip, pembinaan judul, memberi keputusan untuk judul buku yang akan diterbitkan, perancangan bidang-bidang yang penting untuk syarikat
¢Editor siri – menangani penerbitan buku bersiri
¢Editor bidang – menangani penerbitan buku dalam sesuatu bidang dan megawasi pembinaan judul dan proses penerbitan bidang di bawah seliaannya
¢Editor kopi – penghubung antara pengarang dengan pembaca – memantau kesalahan tatabahasa
¢Penolong editor – membantu kerja-kerja editor dalam kerja-kerja persembahan buku

Peringkat tugas editor
¢Menerima manuskrip – menilai dan mebuat keputusan untuk terbit (sendiri atau upah penilai)
¢Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan kebolehlaksanaan penerbitan
¢Membuat penyuntingan
¢Menentukan bentuk fizikal buku
¢Meneliti bentuk taipskrip atau galei dan menyerahkan kepada penulis untuk penyuntingan pruf
¢Semasa proses cetakan, editor merancang promosi buku

Daripada pengarang kepada pembaca (Rujuk buku dicadangkan)

Aliran kerja penerbitan (Rujuk buku yang dicadangkan)

Rujukan
1. Hamedi Mohd Adnan (1997) Pengantar Penerbitan Buku. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya
2. Stanley Unwin (1988) Mengenal Dunia Penerbitan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
3. Hamedi Mohd Adnan (1996) Penerbitan dan Pemasaran Buku di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
4. Hamedi Mohd Adnan (2002) Industri Buku Di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd
5. Judith Butcher (1989) Penyuntingan Kopi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
6. ____ (1990) Gaya Dewan: Sebuah Panduan Kerja Penerbitan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Monday, January 11, 2010

Kuliah 2: Media cetak dakwah

PENGENALAN
Aktiviti dakwah ialah suatu usaha membawa manusia ke jalan Allah dengan cara dan kaedah tertentu. Kaedah menggunakan komunikasi massa sangat berpengaruh terutama dalam masyarakat moden yang berhadapan dengan perkembangan teknologi komunikasi.
Media sebagai alat penyampai bukan sahaja berfungsi sebagai alat hiburan semata-mata tetapi boleh menyediakan bermacam-macam khidmat untuk semua kepentingan termasuk politik, ekonomi, gaya hidup, pengucapan keagamaan dan sebagainya.
Firman Allah SWT ;
Dan demi sesungguhnya kami telah sampaikan firman-firman kami (al-Quran) kepada mereka supaya mereka memperoleh peringatan (lalu beriman)” (al-Qasas: 51)
Sabda Rasulullah SAW;
Berbicaralah kepada manusia menurut kadar akalnya masing-masing” (Riwayat Muslim)

Saluran Media Dakwah
Sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau membawa sesuatu kepada sasaran.
Media – alat perhubungan untuk menyampaikan maklumat kepada sasaran
Wasilah – jalan untuk menyampaikan persembahan isi kepada sasaran yang diolah begitu rupa. Ia terkandung dalam semua media perhubungan yang bermacam-macam
Ghalush – al-wasilah membantu dalam perhubungan yang dapat memindahkan sesuatu pengertian atau mesej dari seorang kepada orang lain.
Saluran atau media – alat untuk menyampaikan isi atau mesej kepada sasaran – Isi disalurkan melalui media yang tertentu dipersembahkan dalam bentuk yang bermacam-macam atau uslub tertentu.

Kepentingan media
Keberkesanan dakwah
-Isi kandungan
-Gaya persembahan
-Kesesuaian media/ saluran yang digunakan
Oleh kerana dakwah mementingkan keberkesanan, maka segala perkara yang boleh membawa ke arah itu hendaklah digunakan.
Pertempuran idea dan maklumat di media-media boleh membawa kesan kebaikan atau kemusnahan kepada manusia.
Pemilihan media yang betul akan menjadi tarikan dan kesan yang baik kepada sasaran – TV, radio, buku, komik, majalah, syarahan

Pencapaian matlamat dakwah
-Wujud ikatan antara sebab musabab untuk mencapai sesuatu perkara dan disuruh menggunakan saluran/ wasilah yang boleh membawa kepada pencapaian tujuan.
-Dalam dakwah, keperluan kepada wasilah adalah lebih utama untuk mencapai matlamatnya.
-Oleh itu, penggunaan wasilah yang sesuai dalam dakwah menjadi satu perintah daripada Allah SWT; Firman Allah dlm surah al-Maidah ayat 35 yang bermaksud,
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepada-Nya dan berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu beroleh kejayaan.”

Asas media dakwah
Zaman Jahiliyah - Syair, khutbah, seruan, laungan dan pasar. Pengaruh media tersebut amat kuat dan Rasulullah SAW turut menggunakannya.
Zaman Rasulullah SAW – al-Quran, al-hadith, khutbah, tulisan, pendakwah, pengintipan dan peperangan

Saluran lain;
-Hubungan peribadi
-Surat
-Rombongan perutusan
-Tempat khusus untuk ibadat/ masjid
-Kelab perhimpunan
-Mimbar
-Tempat pendidikan
Islam menggalakkan umat Islam menggunakan setiap saluran yang boleh menyampaikan dakwahnya kepada sasaran tanpa melihat dari mana datangnya saluran tersebut asalkan tidak bercanggah dengan roh Islam dan tabiat hukumnya
Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Ibn Majah yang maksudnya,
Kalimah yang hikmah itu, adalah barang orang mukmin yang kehilangan. Di mana sahaja dia mendapatinya, maka dia lebih berhak memilikinya.”

Definisi media cetak
Lembaran-lembaran kertas yang bercetak.
Digabungkan menjadi satu bentuk jilidan.
Kertas-kertas bercetak dan berjilid mempunyai kulit yang menggunakan kertas yang lebih tebal berbeza dengan teks
Kertas bercetak yang mempunyai halaman tertentu
Cetakan buku, majalah, buletin, akhbar, pamplet, poster, sticker, banner, bunting, poskad, kad dan lain-lain
Media cetak – alat komunikasi yang terdiri daripada simbol-simbol atau tanda-tanda yang ditulis pada sesuatu benda yang mempunyai maksud tertentu, seperti buku, majalah, risalah, surat khabar dsb.
Media cetak – alat sebaran am tertua di dunia yang sentiasa berkembang dari semasa ke semasa.
Lebih ¾ kegiatan perhubungan awam berkaitan dengan media cetak.
Pendakwah – hendaklah bijak menyalurkan kandungan dan mesejnya melalui emdia cetak supaya tersebar di kalangan sasarannya yang ramai.
Kandungan dakwah diselitkan dalam saluran biasa atau sebaik-baiknya mengeluarkan media cetak tertentu secara tersendiri.
Di Malaysia terdapat pelbagai jenis media cetak atas nama Islam

Penggunaan media cetak
Media massa diperkenalkan oleh orang bukan Islam – umat Islam hanya menerima teknologi dan menggunakannya sebaik mungkin.
Media massa kini memaparkan terlalu banyak kemungkaran dan berlawanan dengan Islam- umat Islam perlu menyeimbangkan maklumat tersebut dengan maklumat yang mendatangkan kebaikan
Kepakaran – media cetak dan teknologinya memerlukan kepakaran untuk mengendalikannya – galakkan umat Islam mempelajari kemahiran

Gangguan penerbitan
– kekurangan penghasilan karya yang bermutu, masalah pengurusan, masalah kewangan, masalah persembahan, isi dan bentuk fizikal, masalah pemasaran

Fungsi media cetak
Alat pendidikan
Pengembangan budaya dan ketamadunan
Menyediakan indeks yang sahih
Ketekalan lebih lama- maklumat kompleks, tumpuan, ketelitian fikiran dan berterusan
Pembangunan sosial – menyatakan pendapat dan idea serta perasaan
Agen pembangunan negara – berlatar belakang tempatan dan menggambarkan persekitaran negara utk pastikan rakyat mendapat maklumat dan pengetahuan terkini
Berdakwah

BUKU
Buku dibahagikan dengan pelbagai cara mengikut kegunaan, bentuk dan jenisnya.
Bentuk buku - buku berkulit keras dan buku berkulit lembut.
Buku berkulit keras lebih mahal daripada buku berkulit lembut.
Dari segi khalayak- buku kanak-kanak, buku remaja, buku dewasa
Dari segi bidang – teknikal, sains, ekonomi, kesusasteraan, keagamaan, buku panduan, travel, mengisi masa lapang, manual, fiksyen dan bukan fiksyen
Halaman – 49 halaman dan ke atas

Penerbitan buku
Buku berbentuk panduan – peperiksaan, buku teks
Penyelidikan dalam subjek tertentu
Teori-teori asas
Monograf
Buku tahunan atau laporan

Jenis penerbitan buku
Tradebooks – buku dijual terus di kedai-kedai buku, kedai runcit dan perpustakaan untuk bacaan umum - buku fiksyen, biografi, buku kanak-kanak, komik, buku klasik, buku masakan dan hobi
Buku agama- buku panduan ibadat, perkahwinan, falsafah, gerakan Islam, tafsir dll
Buku profesional – berhubung dengan kerjaya – buku-buk teknikal dan saintifik, fizik, biologi dan sains sosial, buku perubatan, perniagaan- pengkhususan bidang
Penerbitan ilmiah- penerbitan tidak mementingkan keuntungan untuk tujuan pengajian tinggi dan bahan kesarjanaan
Penerbitan buku-buku sekolah- buku teks, latihan, rujukan, buku panduan peperiksaan

majalah
Terbitan berkala yang mengandungi makalah, fiksyen, gambar foto dll
Berfungsi untuk memberi maklumat terkini dan untuk menghibur

Ciri-ciri;
- bersifat bulanan/ dwi bulanan/ berkala
- ruangan bergambar dan teks
- kreatif dan separa ilmiah
- isu tidak tahan lama

Bentuk – saiz A4, A5, kulit depan belakang – full colour dan glossy, 16 – 50 halaman dan menggunakan kertas berkualiti tinggi

Jenis-jenis majalah
Majalah Umum – mengandungi pendapat dan pegangan penerbit
Majalah Organisasi – untuk ahli sahaja- majalah sekolah/ persatuan
Majalah komersial – jabatan/ syarikat untuk perkenal syarikat atau barangan
Majalah cerita pelik
Buletin – mempunyai laporan berita, aktiviti, pengumuman dan makluman organisasi/ syarikat, edisi terhad
Bahan cetakan lain
Periklanan
Maklumat
Motivasi
Jemputan
Kenangan/ cenderamata
Pakaian
Hiasan
Hobi
# poster, banner, bunting, pamplet, kad, khat, poskad, t-shirt, penanda buku, sticker, name kad, kalendar, diary dll

Friday, December 11, 2009

KULIAH 3 PENERBITAN MEDIA CETAK DAKWAH

MAUDU’ AD-DA’WAH DALAM PENERBITAN

Surah al-Syu’araa ayat 226 – 227 yang bermaksud,
dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? kecuali orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.”

Berdasarkan surah ini, pendekatan dan tumpuan dalam proses komunikasi dakwah ialah isi kandungan atau mesej dakwah atau juga disebut maudu’ al-da’wah menjadi keutamaan.

Ciri-ciri penerbitan dakwah
-Kebenaran: Surah al-Ahzab ayat 70 ”Hai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.
- Mencakupi keseluruhan Islam
- Memantapkan akidah, melaksanakan tanggungjawab syariah dan menghayati akhlak yang luhur
-mencapai matlamat utama membina kesempurnaan hubungan antara manusia (khalqi) dengan penciptanya (khaliq)
- Dari sumber Islam
- Jauh dari sebarang unsur penyelewengan
- Kerangka berfikir secara Islam (Dawabir al-Fikri al-Islami)- aspek persoalan, metod, akhlak dan keinsafan sebagai khalifah
- Menyeru manusia kepada kebaikan dan menghindarkan fitnah- Surah Yunus ayat 30 “Pada masa itu setiap diri akan mengetahui perkara yang telah dikerjakan dan mereka akan kembali kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya: dan akan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
- Penerokaan ilmu-ilmu lain seperti kebudayaan, masyarakat, etnik, kaunseling, psikologi, geografi, kepimpinan, komunikasi dan sebagainya

JADUAL MAUDU’ AD-DA’WAH

(rujuk nota yg diberi)


USLUB AD- DAKWAH DALAM PENERBITAN
Surah al-Isra’ ayat 53 “...dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik..”
Allah SWT telah mencipta bahasa dengan penuh keindahan dan kebaikan. Oleh itu, Islam amat menitikberatkan penggunaan perkataan atau bahasa yang baik ketika berkomunikasi terutama kepada sasaran (mad’u).

Ciri-ciri Uslub ad-da’wah dalam penerbitan
Surah al-Nahl ayat 125 “Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhan kamu dengan hikmah kebijaksanaan (al-hikmah) dan nasihat yang baik (al-maw’izah al-hasanah) dan berbahaslah (al-mujadalah) dengan mereka dengan cara yang terbaik
Melalui surah ini, terdapat tiga uslub dakwah yang utama bagi tujuan mengajak khalayak agar menerima Islam iaitu dengan cara al-hikmah, al-maw’izah al-hasanah dan secara al-mujadalah.

Al-Hikmah
Al-hikmah merujuk kepada makna al-adl (keadilan), al-ilm (ilmu), al-hilm (lemah-lembut), al-nubuwwah (kenabian), al-Quran
Al-adl akan menegah seseorang melakukan kezaliman.
Al-hilm (lemah-lembut) menegah seseorang daripada sifat marah
Al-ilm (berilmu) mencegah seseorang dari kejahilan.
Sifat al-nubuwwah (kenabian) pula mencegah kaum manusia daripada menyembah selain Allah SWT dan melakukan kemungkaran serta perlu bersifat benar, amanah, cerdik dan tabligh
al-Quran dijadikan sebagai dalil yang kuat dan tepat untuk menerangkan kebenaran dan menghilangkan segala keraguan
Al-hikmah juga merujuk kepada cara terbaik dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepati kebenaran dari aspek ilmu dan amal, teliti dan halus, betul dan benar.
Hamka (1983) menerangkan al-hikmah sebagai meletakkan sesuatu (ajaran/ajakan) secara bijaksana , akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih untuk menarik perhatian orang terhadap agama atau kepercayaan kepada Allah.
Justeru itu, setiap perkataan yang bertujuan untuk menasihati dan menegah atau menyeru ke arah kemuliaan dan pencegahan daripada kejahatan perlu dilakukan secara hikmah.
Menurut Ali al-Murshid (1989), al-hikmah bererti lembut, rahmat, kasih sayang, perkataan yang baik dan tenang, juga mengandungi perkataan yang tegas dan keras yang bertujuan untuk memujuk dan mempengaruhi khalayaknya.
Uslub bil hikmah atau bijaksana tersebut merujuk kepada kesesuaian sesuatu isu dengan suasana semasa.
Tegahan atau larangan yang digunakan bertujuan untuk menghalang sesuatu penyakit (kemungkaran) itu merebak sehingga memudaratkan masyarakat.

Maw’izah al-Hasanah
Al-Maw’izah dalam bahasa Arab berasal dari perkataan al-waz., bererti memberi nasihat dan peringatan terhadap akibat yang akan berlaku apabila melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara
Ibn Manzur menjelaskan maksud al-maw’izah sebagai pengajaran, nasihat dan ajaran.
Al-Faizruzabadi (1987) menjelaskan sebagai perlakuan khutbah, nasihat, desakan dan teguran.
Menyampaikan mesej dakwah menggunakan nasihat yang baik akan meyakinkan sasarannya tentang sesuatu perkara itu dengan cara yang benar serta menjauhi maksiat.
Al Bayanuni (2001) menjelaskan bentuk kata-kata nasihat ialah kata-kata yang berterus terang, tetapi lembut dan halus, penjelasan yang lembut dan difahami, kiasan, penceritaan, jenaka, mengemukakan nikmat yang membawa kesyukuran, penjelasan tentang pujian dan celaan dari Allah, rangsangan baik, balasan kejahatan, balasan kemenangan dan penerangan

Al-Mujadalah
Uslub al-mujadalah memberi maksud perdebatan yang baik
Ibn Kathir - berdiskusi dan berhujah sebagai jalan mencari kebenaran.
Al-Mujadalah menurut al-Quran dan as-Sunnah ialah Jadal, iaitu menggunakan alasan dan dalil yang serba lengkap dan benar hingga dapat diterima oleh hati manusia.
Ia juga merupakan panduan untuk memberikan jalan kepada orang kafir dan orang yang menyimpang dari landasan untuk berfikir tentang kebenarannya
Ia teknik terbaik dalam perjalanan dakwah kerana terkandung keluasan ilmu Islam untuk dijelaskan dan sebagai menguji kebenaran Islam
Firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 33 ”Dialah yang mengutuskan Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang musyrik tidak menyukainya.”
Kebolehan bermujadalah berlandaskan ilmu yang haq memerlukan pengalaman yang mantap untuk berhujah
Hujahan yang kuat dan jitu diperlukan untuk mematahkan pandangan dan menjawab persoalan pihak lawan/ orang bukan Islam/ pendakyah

Wednesday, November 11, 2009

Kuliah 4: Aliran Kerja Penerbitan

Tahap penerbitan
(Rujuk Rajah dlm buku Hamedi Adnan (1997, h. 63)

Sumber idea – pengguna, jurujual, pengedar, penerbit saingan dan penyelidikan
Penapisan – menilai potensi pasaran, menentukan kesesuaian judul, kesan judul baru terhadap judul lain
Analisis perniagaan – meramalkan jualan dan analisis keuntungan
Membentuk dan menguji keluaran – menguji judul, memohon hak cipta dan merekabentuk kulit buku
Ujian pasaran – menguji kaedah promosi, memilih saliran pengedaran, menentukan harga dan menentukan rancangan promosi
Pengenalan – mesyuarat jualan, menyelaras pengedaran dan melancarkan promosi
Penilaian – menganalisis data jualan, menyusun semula campuran promosi, menyusun semula jurujual dan menggugurkan judul lemah

Peranan penerbit
Perancangan dan pembuatan keputusan
Perancangan dan perolehan manuskrip
Penilaian manuskrip
Penyuntingan dan penyusunan manuskrip
Perekaan bentuk manuskrip
Penyediaan manuskrip untuk pencetak
Pembacaan pruf
Penentuan bilangan naskhah dan harga buku
Periklanan dan pemasaran
Pemilihan kertas teks
Perancangan perekaan kulit
Pengurusan pengeluaran
Penerbitan dan pengedaran

Peranan pengarang
Menghantar proposal
Bekerjasama dengan editor perolehan
Menyediakan manuskrip mengikut jadual yang ditetapkan
Membuat pembaikan mengikut cadangan editor
Memastikan manuskrip lengkap
Membaca pruf
Membantu memasarkan buku
Lain-lain

Tugas editor
Mencari pengarang dan membimbingnya
Membaca dan mebaiki proposal pengarang
Menyediakan kelengkapan yang diperlukan pengarang sewaktu menulis
Mengawasi perkembangan kerja pengarang
Menghubungkan pengarang dengan editor naskhah
Menguruskan perjanjian di antara pengarang dengan penerbit
Merancang aktiviti promosi
Membantu memasarkan buku
Lain-lain

Fungsi editorial
Editor – kakitangan penerbit yang ditugaskan menangani sesebuah manuskrip supaya diterbitkan
Perhubungan antara penerbit dengan pengarang, penerbit dengan pencetak, penerbit dengan penilai
Menjaga kualiti penerbitan, membina kepengarangan, konsep buku, menyelia aspek mekanikal, proses pengeluaran, membuat anggaran kos, membantu bahagian pemasaran, merangka belanjawan dan penjadualan projek penerbitan

Jenis-jenis editor
Editor – jawatan asas sesiapa yang bekerja di syarikat penerbitan di bahagian editorial
Tugasnya luas iaitu dari membina pengarang hingga ke mesin cetak
Editor mengikut bidang – editor bahasa, editor sains sosial, editor agama, editor teknologi maklumat dll.
Editor pengurusan – ada syarikat besar dan komersial – mengawasi proses penerbitan yang dijalankan oleh editor di samping berurusan dengan penulis, membina pengarang dan penyuntingan naskhah.
Editor perolehan – membina pengarang dan mencari manuskrip, pembinaan judul, memberi keputusan untuk judul buku yang akan diterbitkan, perancangan bidang-bidang yang penting untuk syarikat
Editor siri – menangani penerbitan buku bersiri
Editor bidang – menangani penerbitan buku dalam sesuatu bidang dan megawasi pembinaan judul dan proses penerbitan bidang di bawah seliaannya
Editor kopi – penghubung antara pengarang dengan pembaca – memantau kesalahan tatabahasa
Penolong editor – membantu kerja-kerja editor dalam kerja-kerja persembahan buku

Peringkat tugas editor
Menerima manuskrip – menilai dan membuat keputusan untuk terbit (sendiri atau upah penilai)
Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan kebolehlaksanaan penerbitan
Membuat penyuntingan
Menentukan bentuk fizikal buku
Meneliti bentuk taipskrip atau galei dan menyerahkan kepada penulis untuk penyuntingan pruf
Semasa proses cetakan, editor merancang promosi buku
Daripada pengarang kepada pembaca
Taipskrip

Aliran kerja penerbitan
Rujuk - Hamedi Mohd Adnan (1997) Pengantar Penerbitan Buku. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya

Rujukan Tambahan:
Stanley Unwin (1988) Mengenal Dunia Penerbitan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Hamedi Mohd Adnan (1996) Penerbitan dan Pemasaran Buku di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
Hamedi Mohd Adnan (2002) Industri Buku Di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd
Judith Butcher (1989) Penyuntingan Kopi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
____ (1990) Gaya Dewan: Sebuah Panduan Kerja Penerbitan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Sunday, October 11, 2009

Kuliah 5: PROSES PENGELUARAN MEDIA CETAK DAKWAH

PERINGKAT PENGELUARAN
Langkah pertama dlm pemasaran barangan ialah menghasilkan barangan yang bernilai dan boleh dipasarkan.
Bahan media cetak yang berjaya memerlukan pelbagai kombinasi seperti kandungan, pengarang, judul, reka bentuk, promosi, kulit, harga dll.
Proses pengeluaran bermula dari peringkat editorial hingga membekalkan bahan siap kamera (camera ready copy) kepada pencetak
Manuskrip selesai disunting kopi dianggap manuskrip bersih
Diteruskan dengan proses perekaan

Tugas pereka bentuk
Penentuan rupa hias bahan yang akan diterbitkan.
Mahir dalam jenis rupa taip, susunan dan aspek teknikal dalam percetakan dan aspek seni grafik Bekerja di bawah pengawasan editor dan membantu pengarang mengemukakan idea dengan lebih mudah difahami dan jelas.
Pereka ibarat pendandan/ fesyen agar bahan terbitan kelihatan menarik – menguasai reka letak, reka hias, mekap, ilustrasi, melukis, perisian untuk perekaan- menarik dan jimat
Memahami ekonomi penerbitan - saiz, ilustrasi dan anggaran perbelanjaan
Mengenali khalayak
Matlamat utama perekaan ialah bahan terbitan mudah dibaca dengan baik dan mempunyai bentuk yang menarik dan sesuai dengan matlamat pengarang

PENENTUAN FORMAT
—Casting Off
—Anggaran jumlah ruang/ halaman yang ditentukan.
-Kira jumlah huruf dlm manuskrip/ ambil halaman contoh sahaja dan buat anggaran
-Biasanya jumlah huruf permanuskrip akan ditambah 5 – 10% utk mengelakkan kesilapan
-Jumlah permanuskrip dikira mengikut en dengan setiap satu huruf.
-Jumlah hueruf perbaris: 44
-Jumlah baris perhalaman: 25
-Jumlah halaman permanuskrip: 255
-Jumlah huruf permanuskrip: 44 x 25 x 255 = 280,500
-Jumlah huruf tambahan : 5%
-Jumlah huruf perhalaman: 44 x 25 = 1100
-Jadi jumlah halaman buku: 280,500 x 5% = 14, 025
-280,500 + 14,025
- 1100
-267 halaman

Tipografi
—Rupataip sama ada ada serif atau san serif, rupa font, ketebalan, huruf, italic, leading dll
—Rupa taip untuk dewasa – 8 – 12 pt dengan leading ½ pt (8/9 pt)
—Kanak-kanak – saiz lebih besar – 14 hingga ikut tujuan
—Kepanjangan baris tidak melebihi 39 huruf – utk mudah dibaca
—Times roman – biasa utk buku
—Ruang dan ilustrasi yg dipilih utuk membantu pembaca memahami jkandungan buku – jadual, rajah, peta, salasilah, formula, gambaran, lakaran dll
—Penentuan halaman awalan dan akhiran – ikut jenis buku (ilmiah, novel dll)
—Perekaan halaman teks – penentuan margin dlm halaman – kepanjangan baris ditentukan dua kali ganda saiz rupa taip. Jika 12 pt maka panjang baris ialah 24 pica.
—Jarak antara perkataan tidak menyebabkab wujudnya sungai apabila siap atur huruf.
—Margin/ jidar halaman yang sesuai membantu pembacaan.
—1 ½:2:3:4 = 1 ½ - jidar jilidan, 2 inci – jidar luar, 3 inci- jidar atas, 4 inci- jidar bawah
—Peletakan nombor halaman yang sesuai

—BAHAN AWALAN
—Bahan ini memberikan ringkasan tentang penerbitan, penulis dan buku.
1.Halaman judul kecil (rekto)
2.Kosong (verso)
3.Halaman judul penuh (rekto)
4.Halaman hak cipta (verso)
5.Halaman dedikasi (rekto)
6.Kosong (verso)
7.Halaman kandungan (rekto)
8.Halaman senarai ilustrasi (rekto)
9.Halaman senarai judul (rekto)
10.Halaman senarai penulis/ penyumbang (rekto)
11.Halaman epigraf (rekto)
12.Halaman kronologi (rekto)
13.Halaman prakata (verso)
14.Halaman pendahuluan/ pengenalan (rekto)
15.Kosong (verso)
16.Halaman teks (rekto)

Bahagian teks
—Bahagian inti sesebuah buku
—Tajuk bahagian
—Ringkasan bahagian
—Bab
—Pecahan bahagian
—Tajuk kecil dll

BAHAN AKHIRAN
—Catatan/ nota hujung
—Lampiran (Rekto)
—Glosari atau senarai istilah
—Bibliografi (Rekto)
—Indeks – senarai kata atau frasa, indeks perkara dan indeks nama (Rekto)
—Biodata penulis

—Anatomi buku
(Rujuk nota diberi)
—Halaman buku
(Rujuk nota diberi)

Friday, September 11, 2009

Kuliah 6:Mendapatkan bahan penerbitan

žMembina judul
ž
Pasaran yang baik
žBacaan dikehendaki pembaca
žBuku yang harus diterbitkan
žPeka dengan persekitaran
žPendedahan dengan alat media
žMengunjungi pesta buku, seminar, konvensyen dan pertemuan rakan sebidang
žHubungan dengan buku yang sedia ada/ mempelbagaikan tema
žBertukar fikiran dengan pengarang
žPerkembangan pembukuan di negara-negara maju/ perkembangan bahan cetakan dan teknologi percetakan/ penerbitan
žMenambahkan siri buku yang ada/ bahan terbitan yang ada
ž
Mendapatkan pengarang
žMengadakan perbincangan dengan pengarang
žMenghadiri seminar untuk menemui penulis sendiri
žMempunyai senarai nama dan alamat penulis atau pensyarah, aktivis, guru, ahli-ahli persatuan dll pelbagai sumber
žMemberi penerangan kepada pengarang – sediakan sinopsis buku yang dirancang- sesuai- kontrak dirundingkan – penulisan bab
žIdea penulis sendiri- proposal (kandungan buku, penyusunan bab, senarai rujukan, jadual kerja penulisan dan menyiapkan manuskrip, literature review, sasaran, alasan kenapa perlu diterbitkan)- penerbitan dirancang atau tidak dirancang
žGuna tenaga kepakaran ejen persuratan atau literary agent- bekalkan/ dapatkan manuskrip: Di USA, ejen persuratan membina pengarang, mencari manuskrip dan menyunting mengikut house style penerbit berkenaan sebelum diserahkan bersih untuk proses penerbitan selanjutnya- terima 10% - 15% royalti pengarang.

Menerima manuskrip
žPengarang meghantar manuskrip terakhir kepada penerbit dengan spesifikasi berikut;
1.Ditaip dgn jelas, langkau dua, saiz konsisten dan ditaip sebelah halaman shj.
2.Kertas dari jenis yang sama
3.Sertakan satu atau dua salinan
4.Pernomboran mengikut urutan
5.Margin kiri dan kanan yang memadai untuk penyuntingan
6.Melakukan penyemakan terlebih dahulu dan membuat pembetulan
7.Kapsyen ditulis atas manuskrip
8.Nota kaki disusun berurutan mengikut buku, bukan bab
9.Jika nota akhir, taip di halaman berasingan
10.Halaman awalan (preliminary) dinomborkan berasingan dengan teks
11.Halaman indeks sama dengan teks

Tindakan segera editor
1.Adakah manuskrip sesuai dengan dasar penerbit
2.Adakah manuskrip layak diterbitkan
3.Adakah manuskrip dibeli pembaca

žKriteria penerimaan manuskrip
1.Tema yang baik
2.Daya penarik
3.Kewibawaan penulis
4.Keaslian gagasan
5.Fakta untuk kandungan
6.Gagasan baru/ belum diterbitkan oleh penerbit lain

žPenyuntingan rapi
1.Bidang seperti yang dipersetujui dan kepanjangan seperti yang dirancang
2.Salinan-salinan manuskrip diterima spt dlm perjanjian/ kontrak
3.Taipskrip atau ilustrasi yang tertinggal yang perlu tindakan pengarang segera
4.Mastercopy teks
5.Kecenderungan fitnah
6.Keizinan memetik gambar, jadual, rajah dll
7.Maklumat bibliografi
8.Pembekal gambar
9.Penyediaan indeks
10.Gaya penerbitan

žBelanjawan penerbitan
žBayaran pengarang
žBayaran perunding
žPenyuntingan
žAturhuruf dan mekap/ perekaan
žPembacaan pruf galei
žHalaman
žPenulisan kapsyen
žKos penaipan
žPembuatan indeks
žPenyediaan gambar
žUpah jurugambar
žBayaran hakcipta gambar
žPisah warna
žPenyediaan artwork warna
žPenyediaan artwork hitam dan putih
žKemasan
žPemprosesan foto
žArtwork jaket/ kulit

Tuesday, August 11, 2009

Kuliah 7:PENYUNTINGAN KOPI

PENGENALAN
Terdapat 4 jenis kerja yang perlu dilakukan kepada manuskrip;
1.Menyunting
2.Menyunting kopi
3.Menentukan tipografi
4.Menanda manuskrip yang dilakukan oleh pencetak

Menyunting manuskrip
Dilakukan oleh penyunting perolehan;
Melakukan penelitian menyeluruh terhadap manuskrip;
1.Kandungan
2.Skop
3.Peringkat
4.Panjang pendek
5.Susunan buku
6.Menyemak sama ada buku ditulis dgn jelas, ilustrasi perlu, keterangan tepat, tiada fitnah, lucah atau langgar akta
7.Pindaan mesti dgn persetujuan pengarang

Penyunting kopi
Matlamat penyunting kopi ialah untuk menghapuskan sebarang halangan antara pembaca dgn apa yang ingin disampaikan oleh pengarang
Menyelesaikan masalah sebelum manuskrip dihantar ke pencetak agar proses pengeluaran berjalan lancar
Penyunting kopi akan terlibat dgn 3 peringkat proses penyediaan buku:;
1.Sebelum kos dianggarkan
2.Sebelum manuskrip dihantar utk perekaan
3.Pengarang menghantar naskhah pruf
Penyunting kopi boleh menyenaraikan faktor suntingan yang boleh diambilkira oleh pereka bentuk- pembangunan perenggan, penggunaan simbol, tajuk utama, tajuk kecil
Penyunting kopi membantu pencetak membuat anggaran kerja dgn lebih tepat dan memastikan manuskrip lengkap berdasarkan tipografi yang telah siap
Penyunting kopi dapat menentukan terlebih dahulu sebarang masalah atau kesilapan pengarang
Penyunting kopi membuat pembetulan mengikut persetujuan pengarang- gaya bahasa, ejaan, tanda baca, perenggan dan keselarasan
Penyunting kopi adalah manusia luar biasa
pembaca yang cerdas dan pengkritik yang sensitif
Mengambil berat kesempurnaan dan teliti
Bijak mengurus masa
Bijak menjaga perasaan pengarang
Terpaksa menanam minat dlm bukan bidang terutama mengesan kegagalan pengarang memberi penjelasan dlm penulisannnya
Jika mempunyai ilustrasi, penyunting kopi memastikan ilustrasi berkesan dan berfungsi, diletakkan di halaman yang tepat dan sesuai serta dirujuk dgn betul.
Penyunting kopi memastikan pencetak menerima naskhah kopi yang lengkap, jelas, tepat dan difahami
Terlibat dengan masalah pengeluaran- tahu lebih terperinci, menjelaskan kehendak pengarang kepada perekaan dan pencetak

Cara menandai manuskrip
(Lihat British standard 5261, Copy preparation and proof correction, h. 186- 189)
(Rujuk juga Judith Butcher (1989) Penyuntingan Kopi, KL: DBP )

Perkara yang ditandakan di jidar kiri;
1.Halaman baru/ halaman sebelah kanan
2.Kodkan tajuk kecil dgn huruf dlm segiempat sama
3.Garis tegak utk menunjukkan petikan karangan yang perlu disetkan
4.Arahan meletakkan ilustrasi teks dengan membuat bulatan
5.Mengenalpasti huruf dan tanda baca yang meragukan dan tiada ruang untuk menanda di atas huruf/ perkataan
6.n.p untuk menunjukkan perenggan baru n.p

Cara menandai manuskrip
Perkara yang tidak perlu arahan di jidar;
1.Pemotongan huruf
2.Pemotongan perkataan/ ayat yang panjang
3.Penukaran tempat huruf atau perkataan
4.Tukar kepada huruf condong
5.Huruf tebal atau boldkan
6.Huruf besar
7.Huruf Besar –Kecil
8.Huruf kecil
9. Rapatkan
10. Bukan Baris baru
11. Jarakkan
12. Kekalkan

Penyemakan lengkap kpd pencetak
Memastikan taipskrip dan llustrasi tiada butiran tercicir
Sistem pernomboran – elakkan penggunaan angka roman;
Halaman awal
Disemak halaman verso dan rekto tepat
Halaman teks
Halaman akhiran
Petikan
Rujukan
Jadual
Judul kecil
Bab
Izin hakcipta
Di UK – 50 tahun dari tarikh mula diterbitkan (tahun berakhir)
Cabutan karangan – perundingan secara adil (keizinan)
Ilustrasi dan jadual – keizinan atau tergolong dlm skop perjanjian antara penerbit-penerbit yang menganggotai Badan Penerbit Antarabangsa dalam bidang sains, teknik dan perubatan (International Group of Scientific, Technical and Medical Publisher-STM) – Jika utk kulit kena mendapat kebenaran walaupun sudah dibenarkan utk dlm teks
Foto peribadi/ seseorang – perlu kebenaran. Kecuali foto melibatkan khalayak ramai – pengenalan disembunyikan dgn menutup bahagian matanya
Penghargaan
Jika tidak dengan kebenaran atau dengan kebenaran, undang-undang hakcipta menghendaki seseorang membuat ‘penghargaan yang memadai’ dengan menyertakan nama pengarang dan judul terbitan;
-Senarai penghargaan mengikut susunan abjad di halaman awalan
-Pada catatan kaki

Ilustrasi
Pengecilan linear – 2 = 1 / 3 = 2
Pengecilan peratus – 60%
Sembulan – lembaran besar yang terpaksa dilipat dan dilekatkan ke dalam buku (utk peta besar dan terperinci atau gambarajah penting)
Halaman dua muka – ilustrasi dua muka terpksa dicetak berasingan separuh kecuali di tengah-tengah kuras (digalakkan) terutama utk penerangan ilustrasi
Asingkan ilustrasi daripada teks untuk melalui proses yang berlainan
Sediakan senarai ilustrasi untuk halaman awalan

Jenis-jenis ilustrasi;
1.Jenis garis – dilukis dengan dakwat hitam yang pekat
2.Jenis hafton – fotografi berwarna/ lukisan berwarna
Kedudukan – pastikan setiap rajah diberi pada jidar teks
Kedudukan terbaik berhanpiran dengan rujukan ilustrasi yang pertama atau rujukan ilustrasi terperinci
Catatan diberikan utk meletakkan gambar/ rajah dalam teks (rajah 6 di sini) di bahagian catatan jidar
Kandungan/ kapsyen – pastikan setiap gambar, rajah dan jadual diberi kapsyen dan sesuai dgn teks

Pruf
Latih diri membaca perlahan supaya dapat melihat setiap huruf dalam setiap perkataan dan memerhatikan tanda baca pada setiap ayat.
Tandakan dgn pensil
Senaraikan ejaan, huruf besar dan tanda sempang sebagai panduan ketiga membaca pruf untuk keselarasan
Baca pruf
Perhatikan;
1.Sekiranya terdapat kesilapan yang menonjol, pandangan seseorang itu sering melompat kepada perkataan yang berikutnya. Setelah membuat pembetulan, baca seluruh baris itu sekali lagi.
2.Perkataan yang ternyata salah ejaannya mudah dikesan